Kontaktuppgifter

 

Styrelsen 2019

ordförande                      Annika Bie, lott nr 109

kassör                               Iréne Remmel, lott nr 132

sekreterare                      Solveig Danielsson, lott nr 19

registeransvarig              Greta Smedje, lott nr 111

övrig ledamot                 Lisskulla Moltke-Hoff, lott nr 29

suppleanter                     Laitho Somjit Karlsson, lott nr 55+56; Angelica Åslund, lott nr 57; Kristina Allpere, lott nr 131;  Josephine Askegård, lott nr 159

 

nycklar, lån av verktyg   Toma Curcic, lott nr 94+107

 

Vill du ha kontakt med styrelsen? Skicka epost till: styrelsen@drevvikensfritidstradgardar.se

Vid brådskande ärenden kan du även ringa: 076-923 56 59

]