Vårens städdagar är 9 och 10 maj

Vi börjar kl 10.30 och håller på till 14.30. Vi städar utomhus och håller lagom avstånd till varandra!