Nyhetsbrev augusti 2019

Nyhetsbrev augusti 2019

Det växer så det knakar i våra trädgårdar. Vi har fått massa sol och en hel del regn. Inget larm om mängder med sniglar.
Jag har sett ett antal ormar och råttor men de ingår ju in naturen så de får vi samsa med. Dock ska vi inte gynna deras tillvaro hos oss. De kan hålla till i komposter på lotten som inte är aktiv. Sprid ut komposten varje år på din jord den är mycket bra för den biologiska miljön.

Det är roligt att se hur medlemmar gör för att skapa ”rum” med växer på sin lott. Nu har solrosor jordärtskockor clematis växt sig höga som ger vindskydd och skugga.

Våra gemensamma fruktträd växer bra ett har en massa kart som ska gallras lite.

Våra gångar är på sina ställen fortsatt igenvuxna och behöver rensas. Gör det! Nästa år kommer vi skicka ut anmärkningar till alla som inte sköter sin gång.

Du kan lägga vedmaterial på eldningshögen men inte kompost eller skräp. Den börjar oroväckande fyllas på med grönmassa.

Vi har köpt en förbandslåda med plåster o.d. Den finns i dassutrymmet.

Många har problem med myror och de bits. De verkar ha blivit fler genom åren. Många bygger en ”trall” för att känna sig säkra att inte bli biten när man ska vila och fika. Ett förslag från en granne för några år sen har fungerat rätt bra. Det förminskar myrorna men tar inte bort dem helt. Man blandar Fun light saft med 1 del saft / 3-4 delar vatten. Rör runt i boet. Häller saften på myrorna och helst också på deras ägg. Sen snabbt på med kanelpulver. Lämna boet någon timme eller längre och därefter är det nästan tomt. Finns det fler miljövänliga metoder? Hör gärna av dig så kan vi meddela det vidare till alla.

Vi antog vid årsmötet att följa stadens regler bättre och det innebär att vi inte får bygga något annat än en pergola.
En pergola består av ett antal hörn (4) som växtlighet kan klättra på och även bilda tak. Inga fasta tak får spikas upp. Den får inte stå så den kan skugga en granne märkbart. En plan på pergolan ska meddelas styrelsen innan den byggs.

Det kan kännas orättvis att inte få bygga när det redan finns så många byggnader på vårt område. Men vi kan inte blunda för fakta. Vi har noga studerat lagar som reglerar vårt avtal med Stockholm stad och pratat med tjänstemän, politiker, Föreningen stor Stockholms koloniträdgårdar och andra koloniträdgårds styrelser. Överallt får vi information att vi inte får ha några byggnader.

I augusti – september kommer vi träffa Kjell Eklind från studieförbundet och påbörja vårt miljöarbete till diplomering. Datum för detta kommer meddelas så flera kan delta.

Vi har påbörjat arbetet med en ny hemsida! Städdagarna är den 5-6 oktober kl 10.30-14-30. Styrelsen

styrelsen@drevvikensfritidstradgardar.se

Tele: 076-9235659